June 9, 2011

Semangat dan azam untuk hidup hari ini tanpa kesedihan, tanpa keresahan, tanpa kemarahan, tanpa kedengkian dan tanpa kebencian

InsyaAllah :) 

No comments:

Post a Comment